Vučje utvrđenje

4 199 RSD

21261 Šifra
312 Broj kockica
8+ Uzrast
Oceni proizvod

Deca sa strašæu prema akcionim i avanturistièkim kompletima, igraèkama tvrðavama i junacima iz Majnkrafta® mogu da uživaju u svemu ovome i još poneèemu u LEGO® Minecraft® Vuèjem utvrðenju (21261). Ovaj Majnkraft vuèji dar za decu uzrasta od 8 i više godina je opipljiva igraèka iz video-igre i komplet za igru sa kreativnom gradnjom, herojem-istraživaèem i borbenom akcijom. Deca grade Krotitelju vukova bazu na kojoj je glava velikog vuka iznad ulaza, a zatim æe se zabaviti menjanjem vuèjeg lica iz prijateljskog u ljutito. Unutra je zanatski sto, visoka peæ, nakovanj i, po prvi put u LEGO Minecraft kompletu, kovaèki sto. Škrinja sa zalihama sadrži šipku od nederita, od koje deca mogu da naprave maè, slatke bobice, i kosti za kroæenje divljeg vuka. Napolju je šumski odeljak sa drvetom, stenom, peèurkom i grmom slatkih bobica. Dve igraèke Majnkraft kostura lutaju po šumi: jedna ima zaèarani luk, druga ima luk i strelu i dijamantski šlem. Za dodatnu digitalnu zabavu graditelji mogu da koriste intuitivnu aplikaciju LEGO Builder.• LEGO® Minecraft® avanturistièki komplet za decu – Deèaci i devojèice uzrasta 8+ sa strašæu prema Majnkraftu mogu da uživaju u opipljivom istraživanju tvrðave i šume uz igraèku za kreativnu gradnju Vuèje utvrðenje

• Komplet za igru sa kreativnim zamkom – Igraèka ukljuèuje zanatski sto, visoku peæ, nakovanj i kovaèki sto, kao i figuru LEGO® Minecraft® Krotitelja vukova, 2 kostura i 2 vuka

• Igraèka za gradnju i akcioni komplet za igru – Deca krote divljeg vuka, bore se protiv kostura i koriste raznovrsnu zanatsku opremu u ovom kompletu sa šumskim istraživaèem-herojem

• Igraèka sa vukom iz Majnkrafta® – Ulaz u bazu Krotitelja vukova sadrži veliku vuèju glavu koja se gradi sa licem koje deca mogu brzo da promene iz prijateljskog u ljutito

• LEGO® gejmerski poklon – Ovaj opipljivi avanturistièki komplet i raznovrsna igraèka za gradnju za decu sjajan je roðendanski poklon ili svakodnevna nagrada za igraèe Majnkrafta®

• 3D uputstvo za gradnju – Deca mogu da preuzmu aplikaciju LEGO® Builder za sveobuhvatno graditeljsko iskustvo sa digitalnim alatima za uvelièavanje i rotiranje modela u 3D, èuvanje kompleta i praæenje napretka

• Majnkraft® u stvarnom svetu – LEGO® Minecraft deèje igraèke za gradnju omoguæavaju igraèima da na drugaèiji naèin uživaju u igri, sa mobovima, scenama i funkcijama koje oživljavaju uz pomoæ aktivnih i kreativnih LEGO kockica

• Šumska tvrðava od 312 delova – Vuèje utvrðenje, deo sastavljene igraèke za gradnju, visoko je 11 cm (4,5 in.), široko 16 cm (6 in.) i duboko 12 cm (5 in.)

Vučje utvrđenje
You have successfully subscribed!