Putovanje na gusarskom brodu

1 799 RSD

21259 Šifra
166 Broj kockica
8+ Uzrast
Oceni proizvod

Putovanje na gusarskom brodu (21259) je LEGO® Minecraft® avanturistièki komplet s figurama gusara, koji može biti igraèka sama za sebe, a može se i kombinovati s drugim kompletima (prodaju se zasebno) da bi stvorili intenzivnije iskustvo igre. Ovaj komplet za igru sa deèjim gusarskim brodom raznovrstan je i opipljiv poklon na temu video-igrice za igraèe Majnkrafta i deèake i devojèice uzrasta od 8 i više godina koji vole igraèke èamce i zabavu gradnje. Ovaj LEGO Majnkraft komplet na temu gusarskih avantura ukljuèuje igraèku vozilo koje se gradi, kao i lignju, kamilu, 2 figure gusara i dodatke. Sadrži gusare i èamac, i prvo pojavljivanje odrasle LEGO Minecraft kamile. Ovaj posebni LEGO komplet svideæe se ljubiteljima Majnkrafta. Na sedlu za dvoje na kamili ima mesta da oba gusara odjašu u sledeæu avanturu. Dodaci, koji ukljuèuju ribu, mapu, gvozdeni maè i kaktus, podstièu maštovitu igru. Komplet se lako kombinuje s drugim LEGO Minecraft kompletima (prodaju se zasebno) za još veæe moguænosti igre.• Gusarska igraèka za gradnju – Poèastite igraèe Majnkrafta® kompletom LEGO® Minecraft® Putovanje na gusarskom brodu – raznovrsnom, praktiènom deèjom igraèkom za deèake i devojèice uzrasta od 8 i više godina

• Majnkraft® komplet za igru sa igraèkom èamcem – Ovaj komplet za igru sa vozilom koje se gradi sadrži lignju, kamilu, 2 figure gusara (Svošbakler i Bukanir), kao i dodatke

• Komplet za avanturu gradnje – Ovaj komplet može biti zasebna gusarska igraèka, a može se kombinovati sa drugim LEGO® Minecraft® kompletima (prodaju se zasebno) da bi se proširila zabava

• Igraèka za igranje uloga – Dodaci ukljuèuju ribu, mapu, gvozdeni maè i kaktus, koje figura gusara može da drži

• Gejmerski poklon – Poèastite deèake i devojèice koji su ljubitelji Majnkrafta®, gusara i LEGO® kompleta s brodovima ovom raznovrsnom igraèkom za gradnju

• Proširite zabavu – Ovaj komplet lako se kombinuje s drugim kompletima (prodaju se zasebno) u LEGO® Minecraft® asortimanu, dajuæi deci još više naèina da se igraju

• Majnkraft® u stvarnom svetu – LEGO® Minecraft deèje igraèke za gradnju omoguæavaju igraèima da na drugaèiji naèin uživaju u igri, sa mobovima, scenama i funkcijama koje oživljavaju uz pomoæ aktivnih i kreativnih LEGO kockica

• Velika zabava – Èamac u ovom kompletu od 166 delova visok je preko 10 cm (4 in.), dugaèak 14 cm (5,5 in.) i širok 5 cm (2 in.)

Putovanje na gusarskom brodu
You have successfully subscribed!