Misije Dinosaurus: Transporter alosaurusa

10 799 RSD

76966 Šifra
588 Broj kockica
8+ Uzrast
Oceni proizvod

Nove i neoèekivane avanture sa životinjama èekaju fanove uzrasta 8+ uz model Misije Dinosaurus: Transporter alosaurusa (76966) prepun moguænosti za igranje uloga. Ovaj komplet igraèaka sa LEGO® Jurassic World dinosaurusima zabavan je poklon za deèju žurku. On omoguæava deci da prièaju neogranièene akcione prièe koristeæi modelovanu figuru igraèke alosaurusa s pokretnim nogama, glavom i ustima koja se otvaraju, kao i mini-figure Darijusa, Kendžija, Jaz i stražara. Tu je kamion s poluprikolicom sa krovom koji se otvara i haubom, kabina za 3 mini-figure s krevetom, prikolica kavez s prednjim nosaèima i zadnjom rampom koja se otvara, kavezom koji se otvara pritiskom na polugu, kvad i dron, kao i mnoštvo elemenata pokretaèa prièe. Aplikacija LEGO Builder vodiæe mlade ljubitelje dinosaurusa u intuitivnu avanturu gradnje, omoguæavajuæi im da uvelièaju i rotiraju modele u 3D, èuvaju komplete i prate napredak. Svako dete koje voli vozila ili dinosauruse radovaæe se da poseduje ovaj poklon-komplet na temu dinosaurusa s detaljima, pun opcija, funkcija i moguænosti za pripovedanje.• Komplet igraèaka sa alosaurusom – Nagradite fanove dinosaurusa uzrasta 8+ kompletom Misije Dinosaurus: Transporter alosaurusa, napravljenim da ispuni deèje strasti prema avanturama, životinjama i zabavnim herojskim prièama

• Pokretna figura alosaurusa – Sadrži modelovanog dinosaurusa s pokretnim rukama, nogama, glavom i vilicom koja se otvara, kao i mini-figure Darijusa, Kendžija, Jaz i stražara/vozaèa – za pokretanje igranja uloga i prièa

• Avanturistièki komplet za igru – Deca koja vole vozila uživaæe u ovoj Jurassic World avanturistièkoj igraèki, koja ima kamion s poluprikolicom sa kavezom za LEGO® dinosaurusa, rampu i zidove koji se spuštaju, kvad motocikl i drugo

• Laki komplet za igru napolju – Dodatni elementi za pripovedanje ukljuèuju dron, omamljujuæe strelice i pušku, zbog èega je ovaj Jurassic World komplet igraèaka s dinosaurusom spreman za igru bekstva i prièa o spasavanju

• Zabavan poklon za uzrast 8+ – Dajte bilo kom detetu, deèaku ili devojèici uzrasta 8+ poklon za gradnju dinosaurusa o kom æe svi prièati – ova LEGO® igraèka prepunu je opcija, funkcija i detalja koji æe ih držati satima u igri

• Zabavan naèin gradnje – Omoguæite da aplikacija LEGO® Builder vodi decu kroz intuitivnu avanturu gradnje u kojoj mogu da saèuvaju komplete, prate napredak, uvelièavaju i rotiraju modele u 3D tokom gradnje

• Ohrabrite kreativnost – Kompleti za gradnju LEGO® Jurassic World napravljeni su da potkrepe ljubav dece prema igraèkama dinosaurusima, i tako im pomognu da prošire svoju kreativnost i razviju veštine pripovedanja

• Dimenzije – Ovaj komplet od 588 delova ukljuèuje kamion s prikolicom i figuru alosaurusa koja je visoka 16 cm (6 in.), dugaèka 43 cm (17 in.) i široka 8 cm (3 in.)

Misije Dinosaurus: Transporter alosaurusa
You have successfully subscribed!