Aragog u Zabranjenoj šumi™

2 399 RSD

76434 Šifra
195 Broj kockica
7+ Uzrast
Oceni proizvod

Neka vaš mladi èarobnjak, veštica ili normalac™ odigraju magiène avanture u LEGO® Harry Potter™ Zabranjenoj šumi™ sa ovim kompletom za igru i igraèkom paukom Aragogom (76434). Magièan poklon za deèake, devojèice i svakog ljubitelja Harija Potera uzrasta od 7 i više godina, sadrži najveæu do sada i najrealniju figuru Aragoga napravljenog od LEGO kockica sa podesivim nogama, oènjacima i pedipalpima, mini-figure Harija Potera i Rona Vizlija™ sa sreænim ili uplašenim licima, kao i èarobne štapiæe i element fenjer. Komplet ukljuèuje i malu scenu Zabranjene šume, 2 figure beba pauka i paukovu mrežu koja doprinosi oèaravajuæim moguænostima igre. Uèinite kreativno iskustvo još zabavnijim pomoæu aplikacije LEGO® Builder u kojoj deca mogu da uvelièavaju i rotiraju digitalnu 3D verziju modela tokom gradnje, da prate napredak i èuvaju komplete. Ovaj kolekcionarski komplet za igru sa igraèkama deo je opsežnog asortimana LEGO Harry Potter kompleta (prodaju se zasebno) koji nude neogranièene naèine da fanovi kreiraju svoje oèaravajuæe prièe.



• Kolekcionarska igraèka Aragog za magiène avanture – Poklon-komplet za decu, sa najveæom do sad LEGO® Harry Potter™ figurom džinovskog pauka Aragoga u Zabranjenoj šumi™

• Dve LEGO® Harry Potter™ igraèke junaka – Komplet sadrži mini-figure Harija Potera i Rona Vizlija™ sa izborom sreænih ili uplašenih izraza lica, kao i 2 èarobna štapiæa i element fenjer

• Figura magiènog stvorenja – Postavite Aragogove noge, oènjake i pedipalpe i rekonstruišite dramatiène scene iz Harija Potera™ u Zabranjenoj šumi™

• Scena LEGO® Harry Potter™ Zabranjene šume™ – Inspirišite deèiju razigranu maštu ovim malim modelom Zabranjene šume, ukljuèujuæi biljke koje se grade i paukovu mrežu, kao i 2 figure beba pauka

• LEGO® Harry Potter™ poklon za decu – Poklonite ovaj komplet za igru sa igraèkom paukom devojèicama, deèacima i svakom ljubitelju Harija Potera uzrasta od 7 i više godina

• Zabavan naèin gradnje – Neka aplikacija LEGO® Builder vodi decu kroz intuitivnu avanturu gradnje u kojoj mogu da èuvaju komplete, prate napredak, uvelièavaju i rotiraju modele u 3D tokom gradnje

• Deo opsežnog asortimana – Kompleti igraèaka LEGO® Harry Potter™ omoguæavaju malim èarobnjacima, vešticama i normalcima™ da odigravaju èuvene scene, smišljaju svoje prièe ili jednostavno izlože modele

• Gradi i igraj se – Figura igraèke pauka u ovom LEGO® kompletu sa Aragogom od 195 delova visoka je 7 cm (2,5 in.), dugaèka 16 cm (6 in.) i široka 18 cm (7 in.)

Aragog u Zabranjenoj šumi™
You have successfully subscribed!