Arijelina muzička scena

1 899 RSD

43235 Šifra
60 Broj kockica
4+ Uzrast
Oceni proizvod

Predstava i kreativna igra èekaju decu uzrasta 4+ dok uèe da grade uz ovu igraèku za gradnju LEGO® ? Disney Princeze Arijelina muzièka scena (43235). Ovaj poklon komplet za igru sa Diznijevim princezama osmišljen je da poboljša veštine rešavanja problema i da inspiriše mališane da uživaju u beskrajnoj kreativnoj igri. Ova deèja igraèka za gradnju sadrži LEGO® ? Disney figuru mini-lutke Arijel i LEGO® ? Disney figuru životinje Sebastijana. Tu je i bina sa podom koji se vrti, prostor za osveženje sa stolicom i zabavnim elementima pokretaèima prièe koji ukljuèuju gitaru, marake i ananas. Element kocka za poèetnike daje deci èvrstu osnovu tako da igra može brzo da poène, dok su intuitivna uputstva priložena u obliku raznobojnog ilustrovanog vodièa namenjenog deci koja tek poèinju da uèe da èitaju. Ovaj sjajni 4+ LEGO® ? Disney komplet za gradnju ispunjava strast dece prema igraèkama koje se grade iz filma Mala sirena, lako ga je nositi sa sobom i odlièan je naèin da odrasli podele zabavu pravljenja igraèke sa mališanima.• Igraèka za gradnju namenjena deci sa Dizni Juniora – Pokrenite maštu devojèica i deèaka uzrasta 4+ sa kompletom za gradnju Arijelina muzièka scena dok deca odigravaju svoje prièe iz Diznijeve Male sirene

• Komplet za igru koji se gradi – Ovaj komplet koji se gradi ima muzièku scenu koju je inspirisala TV serija sa Dizni Juniora Arijel, LEGO® ? Disney figuru mini-lutke Arijel i LEGO® ? Disney figuru životinje Sebastijana

• Plesni podijum koji se okreæe – Muzièka pozornica ima plesni podijum koji se okreæe sa mikrofonom i podvodnom kulisom, dok prostor za osveženje ima pult, stolicu za Sebastijana i ananas

• Pokretaèi igre – Ova zabavna igraèka za gradnju namenjena deci omoguæava ljubiteljima Diznija da iskoriste maštu i odigraju izvoðenje pesama uz pomoæ gitare i maraka ili da kreiraju potpuno nove prièe i avanture

• Zabavan poklon koji se gradi za decu uzrasta 4+ – LEGO® ? Disney komplet za gradnju koji je kreativan poklon za devojèice, deèake i ljubitelje TV serije uzrasta 4+ koji vole neogranièene opcije igre za pokretanje zabave pripovedanja

• LEGO® ? Disney igra – Dodajte ovaj komplet za gradnju kompatibilnim LEGO 4+ igraèkama za gradnju i LEGO ? Disney kompletima koji se grade (prodaju se zasebno) u opsežnom asortimanu

• Izgradite veštine rano – Ovaj LEGO® 4+ komplet za gradnju uvodi decu u svet omiljenih TV serija, filmova i svakodnevnih heroja i heroina na zabavan i zanimljiv naèin

• Dimenzije – Ovaj komplet za gradnju od 60 delova sadrži muzièku pozornicu koja se gradi i visoka je preko 12 cm (4,5 in.), široka 8 cm (3 in.) i duboka 6 cm (2,5 in.)

Arijelina muzička scena
You have successfully subscribed!