U slučaju bilo kakvih problema koji se tiču korisničke podrške, molimo Vas da nam pišete putem e-maila na sledeću adresu: info@lstore.rs 

Izjava o bezbednosti

T-Com Pay Way primenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmena podataka između T-Com sistema i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

                    

Izjava o odricanju odgovornosti

Upotreba materijala i sadržaja sa ove internet stranice dopuštena je isključivo u nekomercijalne svrhe i neophodno je poštovanje autorskih prava i srodnih propisa.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici ne smeju da se reprodukuju, distribuiraju ili na bilo koji način koriste u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka priređivača ili na bilo koji drugi način koji bi mogao da prouzrokuje štetu istoj ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj internet stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih lica.
Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, menjanje i reprodukovanje, distribucija, kopiranje, kao i svaka druga vrsta upotrebe sadržaja ove stranice ili bilo kog njenog dela, bez prethodne izričite i pismene dozvole priređivača  i drugih vlasnika autorskih prava. Ukoliko je takva dozvola izdata, nije dozvoljeno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo. Korišćenjem sadržaja ove stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju usled njenog korišćenja i prihvata da upotrebljava sadržaj iste isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.


Priređivač ne preuzima odgovornost za ispravnost i/ili potpunost pruženih informacija, niti odgovara za sadržaj spoljnih linkova i oglašivača.


Deo sadržaja ovog sajta čine informacije preuzete iz drugih izvora. Priređivač nije odgovoran za njihovu ispravnost i/ili potpunost, niti ima mogućnost upravljanja ili kontrolisanja njihovog sadržaja. Takođe, stavovi i mišljenja objavljeni na tim delovima stranice, kao i na stranicama na koje vode linkovi ne sadrže nužno stavove i mišljenja priređivača. Priređivač ne preuzima odgovornost za poteškoće/štetu uzrokovanu korišćenjem ovog sajta ili povezanih stranica. Priređivač ne pruža nikakvu garanciju i/ili ne daje nikakvu odgovornost za druge internet stranice kojima je moguće pristupiti sa ovih stranica. Priređivač nedvosmisleno izjavljuje da u trenutku postavljanja linkova i sadržaja nisu uočeni ilegalni sadržaji. Ovo se odnosi na sve oblike sadržaja na Internetu, bilo spoljašnje (sadržaj van matične stranice) ili unutrašnje (sadržaj unutar matične stranice). Na korisniku je da preduzme mere predostrožnosti i uveri se da izabrani sadržaj nije zaražen virusima, Trojanima i sličnim štetnim programima.
Priređivač zadržava pravo promene i ukidanja bilo kog sadržaja ili usluge na ovoj internet stranici, stoga nije odgovoran za eventualnu štetu nastalu tim promenama.
Priređivač nije odgovoran za eventualnu štetu nastalu reklamiranjem na ovoj internet stranici.
Ovu izjavu o odricanju od odgovornosti treba smatrati sastavnim delom internet stranice koje na nju upućuju. Ukoliko delovi ili pojedinačne formulacije ovoga teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju, ili ne odgovaraju u potpunosti važećem pravnom okviru, to ne utiče na sadržaj, niti na pravovaljanost ostatka ovog dokumenta.

You have successfully subscribed!